Saradnici

Olga Zirojević
Srđan Katić
Dragi Gjorgiev
Mirjana Marinković
Tatjana Katić
Dragana Amedoski
Uroš Urošević
Aleksandar Jakovljević
Slobodan Srećković
Uroš Dakić
Marijana Mišević
Olga Zirojević
Naučni savetnik

 

olgazirojevic@eunet.rs

 

Oblast interesovanja:

Osmanski Balkan (16. – 18. vek), kulturna istorija,

islamizacija, istorija osmanske ishrane

Srđan Katić
Viši naučni saradnik

Istorijski institut, Beograd, Srbija

 

srdjankatich@gmail.com

 

Oblast interesovanja:

Ekonomska istorija Osmanskog carstva, osmansko rudarstvo

Dragi Gjorgiev
Naučni savetnik

Institut za nacionalnu istoriju, Univerzitet Sv. Ćiril i Metodije, Skoplje, Makedonija

 

gjorgiev.dragi@yahoo.com

 

Oblast interesovanja:

Društveno-ekonomska i demografska istorija osmanskih

balkanskih provincija, identititeti osmanske Makedonije

u 19. veku

Mirjana Marinković
Docent

 

Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

mirjana.marinkovic65@gmail.com

 

Oblast interesovanja:

Srbija i Osmansko carstvo (19. – 20. vek), kulturna

istorija Turaka, klasična i savremena turska književnost,

osmanski turski jezik

Tatjana Katić
Naučni saradnik

Istorijski institut, Beograd, Srbija

 

tatjanakatich@gmail.com

 

Oblast interesovanja:

Društveno-ekonomska i demografska istorija osmanskog

Balkana (16.-18. vek)

Dragana Amedoski
Naučni saradnik

Istorijski institut, Beograd, Srbija

 

draganaamedoski@yahoo.com

 

Oblast interesovanja:

Društveno-ekonomska i demografska istorija

osmanskog Balkana (XVI-XVIII vek), svakodnevni život u Osmanskom carstvu, osmanski turski jezik, turkologija

Uroš Urošević
Asistent u nastavi

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 

uurosevic@jacobs-alumni.de

 

Oblast interesovanja:

Istorija političko-diplomatskih odnosa

Osmanskog carstva i Evrope kasnog novog veka

Aleksandar Jakovljević
Istraživač saradnik

Istorijski institut, Beograd, Srbija

 

ayakovljevic@gmail.com

 

Oblast interesovanja:

Ekonomska i društvena istorija osmanskog Balkana

(16. -18. vek), istorijska geografija, demografska istorija,

migracije i nastanak seoskih i gradskih zajednica u

poznom srednjem veku i ranom modernom dobu.

Slobodan Srećković
Numizmatičar
Uroš Dakić

 

urosdakic12@gmail.com

 

Oblast interesovanja:

Rani moderni period istorije Osmanskog carstva, jezici i

književnosti Osmanskog carstva

Marijana Mišević

 

marijananv@yahoo.com

 

Oblast interesovanja:

Rani moderni period istorije Osmanskog carstva,

balkanske zemlje u Osmanskom carstvu, jezici i

književnosti Osmanskog carstva